Executive coaching

Potentials die de stap naar leidinggevende of manager gaan maken zullen veelal het inhoudelijke, bekende los moeten laten en het onbekende tegemoet gaan treden. Van ‘wat ik ken’ naar ‘wie ik ben’ en omgaan met de onzekerheid van de leiding moeten nemen of hem trachten te krijgen.

Startende leidinggevenden komen soms uit bij existentiële vragen, zoals wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik eigenlijk? Executive coaching helpt het vergroten van zelfkennis, geeft zicht in het eigen morele kompas en stimuleert de metacognitieve vaardigheden. De (jonge) executive leert te reflecteren op zijn/haar management- en leiderschapsstijl.