Interim-management

Tijdelijk extra vermogen om te ontwikkelen en groeien

Soms doen zich onverwachtse situaties voor in uw bedrijf die de continuit van de dagelijkse businessprocessen ernstig verstoren. Bijvoorbeeld bij uitval of wanneer zich problemen of ontwikkelingen voordoen die tijdelijk extra aandacht en focus vragen. Zoals een team dat minder goed functioneert, de interne samenwerking die hapert of veranderingen die begeleid en gemanaged moeten worden.

Huidige managers hebben niet altijd de tijd of capaciteit om dergelijke situaties op te lossen. Toch moet er wat gebeuren om verminderde performance, ontevreden klanten, onrust en ontevredenheid op de werkvloer en mogelijk zelfs het vertrek van goede medewerkers te voorkomen. Dat leidt immers tot nog grotere problemen

Met extra slagkracht zet je grote stappen

Het tijdelijk inzetten van een ervaren manager met een frisse blik en veel kennis en ervaring kan dan een oplossing zijn. Daarmee wordt de continuïteit gewaarborgd, alsmede de aandacht en leiding richting de werknemers. Interim-management start met goed luisteren en observeren. Vertrekpunt zijn de beoogde doelen van de organisatie. Van daaruit worden de interne processen, de ritmiek van overleg en rapportages en de stuurinstrumentaria getoetst op doelmatigheid. Mogelijke aanpassingen en verbeteringen worden op beheerste en transparante wijze ingevoerd, in samenwerking met de betrokken medewerkers. Hierdoor wordt de rust en het vertrouwen bij alle betrokkenen behouden.