Operations management

EFFECTIEV biedt ruime ervaring en brede kennis op het gebied van operationeel management. Doelstelling is om zowel de bedrijfsvoering als de medewerkers effectiever te maken door ieders rol helder te benoemen, de focus te richten op de gestelde doelen en de onderlinge samenhang te vergroten. Visie en doelen zullen worden geoperationaliseerd door een logische en samenhangende aanpak.

Middelen zijn daarbij het managen op resultaat, het stroomlijnen van processen en het coachen en begeleiden van mensen. Eigenaarschap en plezier staan voorop. De stijl is open, transparant en direct; de aanpak is oplossingsgericht en gericht op blijvende verbetering.

Ervaring is met name opgedaan in aannemingsbedrijven en in beheer- en onderhoudsorganisaties. Kennis is opgedaan van verander- c.q. verbetermanagement, projectmanagement en onderhoudsmanagement.

Begeleiden van verandering

Verandering lijkt nog de enige constante. De snelle technische ontwikkelingen zorgen dat veranderingen in alle segmenten alsmaar sneller lijken te gaan. Organisaties willen meeveranderen, maar waarheen? EFFECTIEV gelooft dat ontwikkeling gericht moet zijn op meer flexibiliteit in organisaties en tot meer veranderbereidheid en verandervermogen van medewerkers. Uiteindelijk resulteert dit in een groter verandervermogen van de organisatie; een organisatie die flexibel inspeelt op de veranderende markt.
Minder hiërarchische structuren en meer pro-activiteit, meer lef, risico’s durven nemen en van fouten leren. Dat is ontwikkeling volgens EFFECTIEV.