Organisatie-ontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling gaat over structuren, systemen en processen, maar bovenal over mensen. EFFECTIEV vertaalt strategische keuzes en doelstellingen naar een concrete en gestructureerde aanpak. Verankering en vasthoudendheid zijn daarbij cruciaal.
Ontwikkeling van organisaties start met ontwikkeling van mensen. Opleidingen en cursussen vergroten theoretische kennis, maar uit studies blijkt dat 80% wordt vergeten. ‘Learning by doing’, individueel of met het team, gekoppeld aan feedback en evaluatie is een effectievere methode gebleken.

EFFECTIEV kan putten uit diverse modellen, maar de uiteindelijke aanpak is immer maatwerk. Vertrekpunt is het persoonlijke- of teamdoel, coaching vindt plaats op cultuur, overtuigingen en gedrag. Hierbij wordt iedereen individueel uitgedaagd de eigen belemmeringen te ontdekken en door eigen interventies verbetering te bewerkstelligen. Dit gebeurt aan de hand van casussen uit de eigen werksituatie.